Munkavédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása a változó jogszabályi előírásoknak megfelelően

A munkavédelem tárgykörében megjelent jogszabályok értelmében minden munkáltató írásban köteles rögzíteni és egységes szerkezetbe, Munkavédelmi Szabályzatba foglalni az alábbi szabályozásokat: • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját
 • a veszélyes munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését
 • veszélyes technológiák, munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát
 • az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét
 • a munkavédelmi oktatásokat
 • a munkabalesetek, foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását
 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat
 • a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatok jelentését, értékelését
 • a munkavállalók rákkeltő anyaggal történő expozíciójának kockázatbecslését
 • a képernyő előtti munkavégzés kockázatának előfordulását
 • a munkavállalókat érő biológiai expozíció meghatározását
 • a munkavállalók munkahelyi dohányzásának korlátozását


A Munkavédelmi szabályzatot a helyszín megtekintése után, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítjük el.AjánlatkérésKérjük, tekintse át honlapunkat!
Bízunk benne, hogy az Ön válláról is átvehetjük a tűz- és munkavédelmi előírásokkal kapcsolatos terheket.